Vi fixar avloppet snabbt och effektivt!

Hur mår dina avlopp? Rinner vattnet ut långsamt, eller är det rentav stopp i rören?Genom att lyssna när vattnet rinner ner i avloppet kan du avgöra om det är dags för åtgärd. Ett kluckande ljud är ett tecken på att ett ”stopp” är nära förestående.

Vi utför arbete på både akuta stopp och i förbyggande syfte såsom underhållsspolning. Vi kan även erbjuda rörinspektion för att se hur ditt avlopp ser ut. Du kan få få filmen dokumenterad på USB. Ett utmärkt sätt att förlänga livslängden på en stam är att underhållsspola. Vi spolar alla dina avlopp i fastigheten, ut till tomtgränsen.

Beläggningsskärning är ytterligare ett sätt att förbättra prestandan på stammen. Vi skär då bort rost och rötter som kan ligga i vägen för det som ska passera genom avloppsrören.

Är du osäker på var ditt avlopp kommer ut ur fastigheten, kan vi sonda och märka ut era ledningar.

Golvbrunnsrenovering är ytterligare en tjänst som vi kan erbjuda dig. Vi rengör och lägger på ett förstärkande medel så att din golvbrunn (gäller gjutjärnsbrunnar) blir starkare.