Såväl du som din fastighet mår bra av god ventilation…

Vad har allergier, trötthet, kvalster och radon gemensamt? Vi vågar påstå att svaret ofta är ”dålig ventilation”.

En väl fungerande ventilation påverkar oss mer än vad gemene man troligtvis kan föreställa sig. Förr i tiden var husen oftast otäta och hade därför en ”naturlig” ventilation. Men i takt med att vi blir mer miljömedvetna och därmed allt mer angelägna om att dra ner på energiförbrukningen, blir byggnaderna allt tätare och därmed blir ventilationen desto viktigare.

Lagen säger att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet i vårdlokaler, skolor, kontorsbyggnader flerbostadshus. Syftet är så klart att ha koll på inomhusklimatet samtidigt som byggnaden är energieffektiv.

Våra ventilationsexperter utför den typen av kontroll och ger tips om hur kunden kan åtgärda eventuella brister i ventilationen. Hör av er till oss så berättar vi mer!

Radon är ett känt begrepp, men inte alla vet så mycket mer än att det är ett grundämne som finns naturligt i all jord under marken. Men många kanske inte känner till att ämnet är en radioaktiv ädelgas? Och plötsligt låter det ohälsosamt i de flestas öron – och just så är det. Radon i för höga doser är inte alls bra att utsätta sig för.

Vi gör radonmätningar och kan vid behov erbjuda så kallad radonsanering. Radon behöver alltså inte betyda att fastigheten på något sätt blir ”utdömt”. De finns en räddning. Kontakta oss så berättar vi mer!