Inget avlopp är effektivare än dess smalaste passage…

Ofta glömmer man bort saker som inte syns. Som exempelvis avloppen i fastighetens bottenplatta. Det är först när det börjar krångla som man kanske kommer på att, ”det där har vi inte bytt ut”.

Vi har specialiserat oss på just huvudledningsbyte där vi på traditionellt sätt byter ut avloppen i källaren. Ibland kan det vara svårt att byta ut på traditionellt sätt då kan vi även utföra relining på just dessa platser.

Idag är det vanligt att vi monterar råttstopp på utgående ledning, ett utmärkt sätt att hålla den gnagaren borta från just ditt hus. Detta gör vi i samband med huvudledningsbytet för att få så ekonomiskt fördelaktigt pris som möjligt.