Stambyte med två olika metoder…

Allt vatten som kommer in i fastigheten måste också ledas ut från den. Avloppsstammar och huvudledning har denna viktiga uppgift och om något inte fungerar som det ska, riskerar både fastighetsägaren och försäkringsbolagen att drabbas av stora kostnader. Ofta helt i onödan, ska tilläggas, eftersom ett systematiskt, planerat underhåll av avloppssystemet borde vara det mest självklara.

Vi arbetar som totalentreprenör vilket innebär att vi tar ansvar för hela stambytesprojektet. På så sätt riskerar inga viktiga moment att hamna mellan stolarna.

I värsta fall måste den gamla stammen bytas ut, men ofta kan man undvika detta väldigt stora ingrepp genom så kallad relining vilket bland annat innebär att hyresgästen kan bo kvar under byggtiden.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Samtliga våra medarbetare har naturligtvis den utbildning och de certifieringar som krävs för varje arbetsmoment, oavsett om det handlar om elinstallationer, VVS, ventilation och andra förekommande specialområden som ett stambyte kan omfatta.

Likaså följer vi vid varje tidpunkt gällande branschstandard.