Har du råkat ut för en vattenskada?
Vi hjälper dig!

Att drabbas av en fukt- eller vattenskada kan bli kostsamt. Enligt försäkringsbolaget If sker den typen av skador oftast i badrum, en slutsats de baserar på statistik från Vattenskadecentrum.

If menar att det är inte bara gamla badrum med dåligt tätskikt som drabbas, utan även helt nya badrum kan drabbas om byggregler, branschregler och monteringsanvisningar inte följs.

Att råka ut för en vattenskada är inte endast en ekonomiskt tråkig fråga. Det är mindre angenämt även vid återställandet. Det kan ta lång tid. Vi på Rosenius har över 20 års erfarenhet av vattenskador både hos privatpersoner och företag, vi har arbetat med de flesta försäkringsbolag på marknaden.

Vi vet vad som är viktigt för kunden. Till exempel att inte behöva drabbas mer än en gång av samma skada.

Likaså ska en hantverkare komma när denne har lovat. Finns det något som är mer irriterande än när hantverkaren inte dyker upp? Eller när jobbet som ska göras drar ut på tiden och kanske rentav aldrig blir färdigt?

För oss är det viktigt att hålla det vi lovar. Vi kommer på utsatt tid, så snabbt som möjligt efter påkommen skada. Likaså prioriterar vi kontakten med försäkringsbolaget för att snabbast möjligt kunna påbörja reparationsarbetet. Ju snabbare, desto större förutsättningar att skadan på fastigheten inte blir värre.

När vatten har läckt ut i till exempel en vägg eller i ett golv är torktiden det enda som vi inte kan påverka – även om vi använder oss av bästa tillgängliga hjälpmedel såsom effektiva avfuktare.

Efter att godkända fuktvärden har mätts upp, återställer vi och efter avslutat arbete lämnar vi alltid över dokumentation om skadan och vårt reparationsarbete.

Så jobbar och tänker vi på Rosenius Entreprenad AB.